Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ağır KOAH İle Savaşmak İçin Bu İlacı Eklemeyi Düşünün  (Okunma Sayısı 6748 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Barış
Hero Member
*****

Karma: +2/-0
Mesaj Sayısı: 1382« : Ağustos 28, 2013, 18:51:16 ÖS »

AĞIR KOAH İLE SAVAŞMAK İÇİN BU İLACI EKLEMEYİ DÜŞÜNÜN

Olağan KOAH tedavisi ile birlikte her gün azithromycin kullanımının orta-ağır hastalığı olan hastalarda akut atakları azalttığı bulunmuştur.


UYGULAMA ÖNERİSİ

✓ Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve atak öyküsü olan hastalara her gün azithromycin vermeyi düşünün - ancak önce dikkatli bir risk-yarar analizi yapın.'

Öneri derecesi

B: İyi tasarlanmış, çift kör, randomize kontrollü bir çalışmaya göre (RKÇ).

Albert RK, Connett J, Bailey WC, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689-698.

      ÖRNEK OLGU Orta-ağır derecede KOAH öyküsü olan 65 yaşında bir erkek hasta hastaneden çıkarıldıktan hemen sonra (bu, dört ay içinde KOAH atağı için ikinci kez hastaneye yatışıydı) sizinle bir randevu ayarladı. Hasta inhale glukokortikoidler, uzun etkili bir beta-agonist (LABA) ve uzun etkili bir antikolinerjik ilaç kullanmaktadır. Bu ilaç tedavisine bir makrolid eklemeyi düşünür müsünüz?

      Akut KOAH ataklarının (ABD’de en önde gelen üçüncü ölüm nedenidir2) yaşam kalitesi üzerine büyük bir etkisi bulunmaktadır, sıklıkla tekrarlanan acil servis başvurularına, hastane yatışlarına, muayenehane ziyaretlerine ve işgücü kayıplarına neden olmaktadır. 2006 verileri kullanılarak yapılan bu yeni çalışmaya göre, KOAH ataklarına bağlı olarak yılda 1.25 milyon hastane yatışı olmaktadır, yıllık sağlık hizmeti harcaması 11.9 milyar dolardır.3 Atakları ve ilişkili morbidite ve mortaliteyi önlemek, aile hekimleri açısından büyük bir uğraşıdır.

Makrolid grubu ilaçlar yardımcı olabilir mi?

      Kortikosteroidlerin, uzun etkili beta-agonistlerin (LABA) ve antikolerjik olan tiotropium’un KOAH ataklarını azalttığı bilinmektedir,4,5 ancak antibiyotiklerin etkisi nedir? KOAH için antibiyotik kullmmını değerlendiren dokuz RKǒnin bir Cochrane meta-analizi, atakların sayısında azalma olmadığı buldu. Ancak, bu çalışmaların hiçbirinde makrolid grubu ilaçlar kullanılmamıştı.

      Makrolid grubu ilaçların diğer kronik akciğer hastalıklarında pulmoner atakları azaltan antiinflamatuvar, antibakteriyel ve immünomodulatör özellikleri olduğu bilinmektedir. Güncel bir meta-analiz, kistik fibrozis bulunan hastalarda, haftada üç kere azithromycin kullanıldığında, daha az pulmoner atak geliştiğini buldu.

      Makrolid grubu ilaçların KOAH ataklarının sıklığı üzerindeki etkisini inceleyen küçük çalışmaları tartışmalı sonuçlar ortaya koymuştur.Burada ayrıntılı olarak sunulan daha kapsamlı çalışma, KOAH ataklarını azaltmak için her gün azithromycin kullanılan tedavi yaklaşımını değerlendirdi.

ÇALIŞMA ÖZETİ

Günlük doz alevlenmelerin daha az olmasına yol açtı

      Bu çift kör RKÇ, oniki ABD akademik sağlık merkezinden alman yaklaşık 1150 katılımcıyı içerdi; bunlar olağan tedavilerine ek olarak, ya azithromycin 250 mg/gün ya da plasebo alacak şekilde randomize edildi. (Her iki gruptaki hastaların %10 kadarı öldü, çalışmadan çekildi ya da izlem sırasında kaybedildi.)

      Katılımcıların çalışmaya alınması için > 40 yaşında olmaları ve 10 paket/yıl sigara içme öyküsü, azalmış 1 saniyede zorlu ekspiryum volümü/zorlu vital kapasite (FEV1/FVC) oranı ve bronkodilatasyondan sonra azalmış FEVİ olarak tanımlanan klinik KOAH tanısı almaları gerekiyordu. Ek olarak, katılımcılar uzun süre oksijen almalı ya da bir önceki yılda sistemik steroidler kullanmış olmalı veya bu dönemde alevlenme sırasında KOAH nedeniyle acil servise ya da hastaneye yatmış olmalıydı. Çalışmadan çıkarılma kriterleri astım öyküsü, dinlenirken kalp hızının dakikada >100 atım olması, elektrokardiyografide uzamış düzeltilmiş QJ aralığı (QTc) ya da QTc’yi uzatabilen bir ilaç kullanımı ve kanıtlanmış işitme bozukluğu idi.

      Başlangıçta, katılımcıların temel demografik verileri; KOAH şiddeti, sigara içme öyküsü ve ilaç kullanımı benzerdi: Azithromycin grubundakilerin %49’u, plasebo grubundakilerin %46’sı inhale kortikosteroidler, LABA ve uzun etkili antikolinerjik ilaç alıyordu.

      Birincil sonuç noktası ilk KOAH atağına kadar geçen zamandı. Bu durum, antibiyotik ya da steroid verilmesini gerektiren > 3 gün süren iki veya daha fazla KOAH belirtisi - yeni başlayan ya da artan öksürük, dispne, balgam, göğüs sıkışması ya da wheezing - olarak tanımlandı. İkincil sonuç noktaları St. George’s Solunum Anketi (SGRQ) ve 36-Maddelik Kısa Form Sağlık Araştırması Tıbbi Sonuçlarına (SF-36) göre yaşam kalitesi ölçütleriydi. Koloni-zasyonu ve direnci kontrol etmek için her üç ayda bir na-zofarengeal sürüntü yapıldı. Çalışmaya katılma döneminde odiyometri ile işitme yeteneği değerlendirildi, 3. ve 12. aylarda tekrar edildi. Tüm hastalar bir yıl izlendi; önceki ay alevlenme olup olmadığını saptamak için hastalara her ay telefonla ulaşıldı ya da hastalar kliniğe çağrıldı.

      İlk atağa kadar geçen orta değer zaman azithromycin grubunda 266 gün idi (%95 güven aralığı [GA], 227-313), buna karşı plasebo grubunda 174 gündü (%95 GA, 143215); P<.001. Akut atakların sıklığı azithromycin grubunda 1.48 hasta yılı, buna karşı plasebo grubunda 1.83 idi (göreli risk=0.83; (%95 GA, 0.72-0.95; P=.01). Bir yıllık dönemde bir akut alelenme atağını önlemek için tedavi edilmesi gereken sayı 2.86 idi. Azithromycin grubu ile plasebo grubu arasında SGRQ_ve SF-36 skorlarında anlamlı farklılık yoktu. Azithromycin grubunda program dışı muayenehane ziyaretlerinde biraz azalma vardı (0.11 her hasta-yıl; P=.048), hastaneye yatış oranlarında azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi.


Azithromycin grubunda yan etkilerin oranı daha yüksekti

      Çalışma sırasında kolonizasyon olan katılımcılardan alman nazofarengeal kültürlerde, azithromycin grubundakilerin 0/o8rinde, plasebo grubundakilerin ise %4rinde makrolid grubu ilaç direnci bulundu (P<.001). Azithromycin grubundaki hastaların %25’inde ölçülebilen işitme kaybı gelişti, bu oran plasebo grubundakilerde %20 idi (P=0.04; zarar vermesi için gereken sayı = 20).

■Yeni olan nedir?

Yararları ve riskleri daha iyi anlamak

      Bu çalışma standart KOAH tedavisine azithromycin (250 mg/d) eklenmesinin alevlenme sayılarını azalttığını, ancak hastaneye yatışlarda çok az azalma yaptığını göstermektedir. Ayrıca, azithromycin’in yan etki profiline ve dikkatle seçilmiş hastalarda antibiyotik kullanımının önemine ışık tutmaktadır.

UYARILAR

Macrolid direnci önemli bir kaygıdır

      Azithromycin grubundaki hastaların %25’inde işitme kaybı kanıtlandı, buna karşı plasebo grubundakilerde %20 idi. Daha da önemlisi, her gün azithromycin alan hastalarda makrolid dirençli solunum patojenleri preva-lansında artış vardı. Günlük azithromycin tedavisinin ne hastaların kendisi ne de toplum için antibiyotik direnci üzerindeki uzun süreli etkisi bilinmemektedir.

      Doktorlar; KOAH alevlenmelerindeki azalmanın (yaklaşık üç yılda bir) yararı ile işitme sorununu ve makroliddirencini değerlendirecektir. Günlük azithromycin kullanımını potansiyel olarak daha fazla kazanç sağlayacak çok sayıda alevlenme öyküsü bulunan hastalar için saklı tutmak, akılcı bir yaklaşım olacaktır.

■Uygulamada zorluklar

Hiçbir güçlük yok

      Yılda yaklaşık 1200 dolar (azithromycin 250 mg [30 tablet] ayda 98.99 dolar) tutan maliyet yanında uygulama açısından önemli bir zorluk bulunmamaktadır. 10 JFP

■Kaynaklar

1.Albert   RK, Connett J, Bailey WC, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365: 689-698.

2.Centers for Disease Control and Prevention. Injury prevention & control:   data & statistics. Available at: http://www.cdc.gov/in- jury/wisqars/LeadingCauses.html. Accessed April 16, 2012.

3.Perera   PN, Armstrong EP, Sherrill DL, et al. Acute exacerbations of COPD in the United States: inpatient burden and predictors of cost and mortality. COPD. 2012;9:131-141.

4.Jenkins CR, Jones PW, Calverley PM, et al. Efficacy of sal-meterol/fluticasone propionate by GOLD stage of chronic obstructive pulmonary disease: analysis from the randomised, placebo-controlled TORCH study. Respir Res. 2009; 10:59.

5.Decramer M, Celli B, Kesten S, et al. Effect of tiotropium on out- comes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT); a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial. Lancet.2009;374:1171-1178.

6.Blac PN, Staykova T, Chacko EE, et al. Prophylactic antibiotic therapy for chronic bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD004105.

7.Southern KW, Barker PM, Solis-Moya A, et al. Macrolide antibiotics for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD002203.

8.Seemungal TA, Wilkinson TM, Hurst JR, et al. Long-term erythromycin therapy is associated with decreased chronic obstructive pulmonary exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:1139-1147.

9.Yamaya   A, Azuma A, Tanaka H, et al. Inhibitory effects of macro- lides on exacerbations and hospitalization in chronic obstructive pulmonary disease in Japan: a retrospective multicenter analysis. J Am Geriatri Soc. 2008;56:1358-1360.

10.www.Drugstore.com. Accessed March 28, 2012.Keia Hobbs, MD; Dionna Brown, MD

Department of Family Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill (Dr. Hobbs);

The University of Chicago (Dr. Brown)

BÖLÜM EDİTÖRÜ Anne Mounsey, MD

Department of Family Medicine, University of North Carolina ?at Chapel Hill
Kayıtlı
Saye AHBS Yardım Forumu
« : Ağustos 28, 2013, 18:51:16 ÖS »


 Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: