Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İrritabl Barsak Sendromu İçin En İyisi Nedir ?  (Okunma Sayısı 11387 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Barış
Hero Member
*****

Karma: +2/-0
Mesaj Sayısı: 1382« : Temmuz 08, 2013, 08:58:03 ÖÖ »

İRRİTABL BARSAK SENDROMU İÇİN EN İYİSİ NEDİR?

      Bir meta-analiz irritabl barsak sendromu için antispazmodiklerin ve antidepresanların yararını kanıtlamaktadır, ancak lifli ilaçlarla ilgili bulgular bunların yararının az olduğu şeklindedir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

       İrritabl barsak sendromu (IBS) olan hastalara antispazmodikleri ve antidepresanları önerin ve liflerin başka yararlan olmakla beraber, İBS semptomlarını ortadan kaldıramadıklannı açıklayın.

Öneri derecesi

      A: Bir meta-analize dayalı.

      Ruepert L, Quartero AO, deWit NJ, et al. Bulking agents, antıspasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 20U;( 8 ):CD003460

ÖRNEK OLGU

      Birkaç yıldan beri hastanız olan 25 yaşında bir kadında aralıklı kann ağrısı, konstipasyon, gaz ve şişkinlik yakınmaları vardı. İrritabl barsak sendromu tedavisinden yarar görebileceğine inanmaktasınız. Neleri önermelisiniz?

      İrritabl barsak sendromu gastrointestinal yolun en sık görülen işlev bozukluğudur, ABD’de toplumun yaklaşık °/o 15 kadarını etkilemektedir ve yılda kabaca 30 milyar dolar sağlık harcamasına neden olmaktadır.3 Temel belirtiler şişkinlik, gaz ve sıklıkla dışkıladıktan hemen sonra düzelen karın ağrısıdır. Hastalarda aralıklı diyare ve kabızlık da olabilir.

İrritabl barsak sendromu “beyin-barsak fonksiyon bozukluğuna” bağlı olabilir

      İrritabl barsak sendromunun etiyolojisi kesin değildir, ancak birçok uzman anormal gastrointestinal motilite, iç organ aşırı duyarlılığı ve “beyin-barsak fonksiyon bozukluğu” (beynin gastrointestinal yolda oluşan ağnyı azaltmak için sinyal göndereme-mesi) kombinasyonunun katkıda bulunan faktörler olduğunu kabul etmektedir. İrritabl barsak sendromu yaşamı tehdit eden bir durum olmamakla beraber, kişisel, sosyal ve psikoloik etkileri önemlidir. Prevalansı ve etkisi yüksek olmasına karşın, çeşitli tedavilerin etkililiğini değerlendiren sınırlı sayıda büyük araştırma bulunmaktadır.

■ÇALIŞMA ÖZETİ

Antispazmodikler, antidepresanlar iyileşme sağlamaktadır, lifler ise sağlamamaktadır

      Cochrane derlemesi, irritabl barsak sendromu tedavisinde volüm oluşturan ilaçların (lifli gıdalar), antispazmodiklerin ve antidepresanların etkililiğini plasebo ile karşılaştıran 56 randomize kontrollü çalışmayı (RKÇ) içerdi. Yirmiiki RKÇ (n=621) lifli ilaçlara, 29 çalışma (n=2333) antispazmodik-lere ve 15 çalışma (n=922) antidepresanlara odaklandı. Çalışmaya alınma kriterleri yaş (>12 yaş) ve irritabl barsak sendromu tanısı olmasıydı. Analiz edilen sonuçlar karın ağrısında iyileşme, global sağlık değerlendirmesi ve IBS semptom skorlarıydı. Yan etkiler değerlendirilmedi.

■Volüm oluşturan ilaçlar. Dört ila onaltı hafta süren çalışmalarda, volüm oluşturan ilaçların karın ağrısında (4 çalışma; standart ortalama fark [SMD], 0.03; %95 güven aralığı [GA], -0.34 ila 0.40; P=.87) ya da global işlevde (11 çalışma; risk oranı [RR]=1.11; %95 GA, 0.91-1.35; P=.32) anlamlı bir etki olmadığını buldu. IBS semptom skorunda da iyileşme yoktu (3 çalışma; SMD=0.00; %95 GA, -0.43 to 0.43; P=1.00).

■Antispazmodikler. Süreleri bir hafta ila altı ay arasında değişen RKǒlerde, antispazmodikler karın ağrısında (RR=1.3; %95 GA, 1.1-1.55; P<.001; tedavi olması için gereken sayı [NNT]=7); global işlevde (RR=1.5; %95 GA, 1.2-1.8; P<.0001; NNT=5) ve İBS semptom skorunda da (RR=1.9; %95 GA, 1.3-2.8; P<.01; NNT=3) anlamlı iyileşmeler yaptı. On farklı antispazmodik ilaç araştırıldı; alt grup analizinde (bunların beş tanesi cimetropium/dicyc-lomine, peppermint yağı, pinaverium, ve trimebutine) istatistiksel olarak anlamlı yararları olduğu bulundu.

■Antidepresanlar. Hem trisiklikler hem selektif se-rotonin geri alım inhibitörleri (SSRİ) ile yapılan çalışmalarda, antidepresanların karın ağrısının (RR=1.5; %95 GA, 1.0-2.1; P<.03; NNT=5), global işlevin (RR=1.6; %95 GA, 1.2-2;   P<.001; NNT=4) ve İBS semptom skorunun (RR=2.0; %95 GA, 1.3-3.0; P<.001; NNT=4) iyileşmesinde anlamlı etkisi olduğu bulundu. Alt grup analizleri SSRI’lerin global işlevde, trisikliklerin karın ağrısı ve semptom skorunda anlamlı yararları olduğunu saptadı.

■YENİ OLAN NEDİR

İrritabl barsak sendromu belirtileri için liflere karşı daha fazla kanıt

      Bu Cochrane derlemesi daha önceki bulguları doğrulamaktadır (Antispazmodikler ve antidepresanlar İBS için etkili tedavilerdir, volüm oluşturan ilaçlar değildir). Bu önemli bir bulgudur, çünkü, hala, diyette lif düzenlemesi Amerikan Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Örgütü gibi kuramların yaptığı ilk öneriler arasındadır.4-5

■UYARILAR

Meta-analizde yer alan çalışmaların kısıtlılıkları

      Tedaviye uyumu ve etkinliği kısıtlayan antispazmodikler ve antidepresanların yan etkileri Cochrane derlemecileri tarafından incelenmedi. Volüm oluşturan ilaçların çalışmasındaki katılımcıların toplam sayısı diğer tedaviyi alanlardan çok daha azdı, bu nedenle yetersiz istatiksel güce bağlı olarak klinik olarak anlamlı iyileşmelerin gözden kaçması olasıdır. Ek olarak, girişimlerin süresi son derece değişikti, volüm oluşturan ajanlar ve antidepresanlarda 1 ay ila 4 ay arasında, antispasmodiklerde 1 hafta ila 6 ay arasında değişiyordu.

      Volüm oluşturan ilaçlarla ilgili 12 çalışmanın 8 tanesinin gastroenteroloji kliniklerinde yürütülmesi önemlidir. (Diğer 4 çalışmanın yürütüldüğü ortam belirli değildir.) Gastroenteroloji kliniklerine sevk edilen hastaların lifli ilaçları denemiş ve başarısız olmaları (ve bu nedenle liflere yanıt verenlerin sevk edilmemiş olması) olasılığına göre, aile hekimlerinin İBS’ li hastalara volüm oluşturan ilaçları denemelerini önermeleri ve semptom iyileşmesi açısından onları izlemeleri akıllıca olabilir.

KISACA

Hastalara liflerin sağlıkla ilgili bazı yararlan olabilmekle beraber, antispazmodiklerin ve antidepresanla-nn irritabl barsak sendromu belirtilerini iyileştirdiğinin saptandığını, ancak lifli gıdaların bunu yapmadığını anlatın.

■UYGULAMADA ZORLUKLAR


Hastalar lifi tercih edebilir

      İrritabl barsak sendromlu hastalar yan etkileri konusunda kaygı nedeniyle (ör., başağrısı, uykusuzluk, sinirlilik, ağız kuruluğu ve kabızlık) ve daha “doğal” tedaviyle ne olacağını görmek için, antidepresan ya da antispazmodikleri almaya direnç gösterebilir. Liflerin kolesterol düzeyini düşürmek gibi bazı sağlıkla ilgili yararları olabilmekle beraber,6 antispazmodiklerin ve antidepresanların irritabl barsak sendromu belirtilerini iyileştirdiğinin saptandığını, ancak lifli gıdaların bunu yapmadığını açıklamak yararlı olabilir.

■Kaynaklar


1.Ruepert L, Quartero AO, deWit NJ, et al. Bulking agents, antispas- modics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;( 8 ):CD003460.

2.Saito YA, Schoenfeld P, Locke GR 3rd. The epidemiology of irri- table bowel syndrome in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2002;97:1910-1915.

3.Hulisz D. The burden of illness of irritable bowel syndrome: cur- rent challenges and hope for the future. J Manag Care Pharm. 2004;10:299-309.

4.American Gastroenterological Association. IBS: A patient’s guide to living with irritable bowel syndrome. Available at: http://www. gastro.org/patient-center/digesti-ve-conditions/irritable-bowel- syndrome. Accessed March 21, 2012.

5.World Gastroenterology Organisation. WGO practice guideline— irritable bowel syndrome: a global perspective. 2009. Available at: http://www.worldgastroentero-logy.org/irritable-bowel- syndrome.html. Accessed March 16, 2012.

6.Gunness P, Gidley MJ. Mechanisms underlying the cholesterol- lowering properties of soluble dietary fibre polysaccharides. Food Funct. 2010;1:149-155.Sonia Oyola, MD; Goutham Rao, MD;

University of Chicago

YARDIMCI EDİTÖR Bernard Ewigman, MD, MSPH

University of Chicago

The Journal of Family Practice, Vol 61, No 4:213-214, April 2012.
Kayıtlı
Saye AHBS Yardım Forumu
« : Temmuz 08, 2013, 08:58:03 ÖÖ »


 Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: