Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gastroözofageal Reflünün Semptomatik Tedavisinde Omeprazole’e Karşı Gaviscon  (Okunma Sayısı 14446 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Barış
Hero Member
*****

Karma: +2/-0
Mesaj Sayısı: 1382« : Nisan 24, 2013, 13:32:43 ÖS »

ORTA DERECELİ GASTROÖZOFAGEAL REFLÜNÜN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE OMEPRAZOLE’E KARŞI GAVİSCON': DOĞRUDAN KARŞILAŞTIRMALI RANDOMİZE BİR ARAŞTIRMA

ÖZET

Önbilgi: Gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) tıbbi tedavisinde temelde proton pompası inhibitörleri kullanılmaktadır. Alginate grubu ilaçların da etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu araştırmanın amacı birinci basamakta GERD semptomları için alginate grubundan bir ilaç (Gaviscon®, 4x10 ml/gün) ile bir omeprazole’un (20 mg/gün) kısa süreli etkinliğini karşılaştırmaktı.
Yöntemler: Çok merkezli, randomize, çift kör, çift-plasebo kullanılan 14 günlük bir çalışmada, alarm belirtileri olmayan haftada 2-6 gün mide yanması atakları bulunan hastalarda Gaviscon® (4x10 ml/gün) ile omeprazole (20 mg/gün) karşılaştırdı. Birincil sonuç noktası, başlangıç dozundan sonra ilk 24 saatte ağrısız dönemin ortalama başlama zamanıydı. İkincil sonuç noktaları, 7. günde mide ağrısız hasta oranı, 7. günde ağrının geçmesi ve 7. gün ila 14. günde ağn yoğunluğunda azalma idi.

Bulgular: Çalışmaya 278 hasta alındı; protokol doğrultusunda iki etkili ilacın en az birbirleri kadar etkili olduğunun (non-inferiority) gösterilmesi için yapılan analizde Gaviscon® gubunda 120 hasta; omeprazole grubunda 121 hasta vardı. Başlangıç dozundan sonra mide yanmasız ilk 24 saatlik dönemin ortalama başlama zamanı Gaviscon® için 2.0 (± 2.2) gün, omeprazole için 2.0 (± 2.3) gündü (p = 0.93); gruplar arasındaki ortalama fark 0.01 ± 1.55 gündü (%95 GA = -0.41 ila 0.43): başka bir deyişle iki etkili ilacın en az birbirleri kadar etkili olduğunun gösterilmesi için önceden belirlenen %95 GA -0.5 gün alt sınırından daha azdı. Yedinci güne kadar mide yanmasız ortalama gün sayısı omeprazole grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı: 3.7 ± 2.3 güne karşı 3.1 ± 2.1 gündü (p = 0.02). Yedinci günde toplam ağrının iyileşme kalitesi, omeprazole grubunda biraz daha iyiydi (p = 0.049). 7. güne (p = 0.11) ya da 14. güne (p = 0.08) kadar ağrı yoğunluğunda azalma açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Tolerans ve güvenilirlik verileri her iki grupta iyiydi ve kıyaslanabilir düzeydeydi.

Sonuç: Gaviscon® orta dereceli epizodik mide yanmasında, 24 saatlik mide yanmasız dönem geçirilmesinde omeprazole’den daha düşük etkili değildi ve bu bağlamda, birinci basamakta orta derecede GERD tedavisinde güvenilir ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Araştırma kaydı: ISRCTN62203233.

Anahtar kelimeler: Alginate, Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), Birinci Basamak, Omeprazole, Randomize kontrollü araştırma.

■ Önbilgi

      Batı ülkelerinde, erişkinlerin %20-40 kadarı gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) bağlı mide yanması epizodlarından yakınmaktadır.1 Fransa’da, toplum genelini temsil eden 8000 erişkinde yapılan bir anket çalışması, GERD prevalansının %31.3 olduğunu buldu. Olguların %7.8’inde (50 yaşın altında %6, 50 yaşın üstünde %10) GERD orta derecedeydi (Haftada en az bir kere belirtilerin olması).2 Orta dereceli GERD’i olanların çoğu (%86) belirtileri nedeniyle doktora başvurdu, ancak %26 kadarı bunu bir yıldan daha uzun süre erteledi, çünkü kaygılı değillerdi ve/veya kendi kendine ilaç almışlardı. Olguların üçte ikisine tekli tedavi uygulandı: Olguların %45’ine proton pompası in-hibitörleri (PPI), %46’sma alginate grubu ilaçlar verildi. Hastaların üçte ikisi tedaviyi tatmin edici buldu.

      Özofajit eşlik etmeyen mide yanması belirtilerinin tedavisinde PPİ grubu ilaçların etkili olduğu iyi bilinmektedir.3'4 Kanıt düzeyi alginate grubu ilaçlar için daha zayıftır (yüzer jel oluşturan oral süspansiyon/formüller), çünkü eski karşılaştırmalı araştırmalarda örneklemler küçüktü: Toplam altı araştırmada 286 hasta plasebo ile karşılaştırıldı (5'9). Bunun ötesinde, alginate grubu ilaçlar için semptomatik etkililiği değerlendirmek zordur, çünkü birleşimlerin formülü ülkeden ülkeye değişmektedir, yüzer jel direnci üç katlık bir değişkenlik sergilemektedir “°'n).

      Endoskopide özofajit olmaksızın GERD semptomları bulunan olgularda ya da endoskopinin gerekli görülmediği durumlarda (toplum genelinde özofajit prevalansı %2’yi geçmemektedir),1 tedavinin amacı belirtilerin hızla giderilmesine yöneliktir (mide yanması, asit regürjitasyonu).

      Birincil klinik sonuç noktası olarak mide yanması için alginate ile PPI’leri doğrudan karşılaştıran modern, bilimsel, çift kör, çift placebo tasarımlı çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, “Gaviscon® vs. Omeprazole in symptOmatic treatment of moDerate gastroesophageal reflux” (GOOD) adı verilen bir çalışma düzenledik, bunun amacı, birinci basamak bir uygulama kliniğinde orta dereceli GERD yakınmaları olan hastalarda bir alginate (Gaviscon®, 4 x 10 mL/ gün) ile bir PPI (omeprazole 20 mg/ gün) arasındaki kısa süreli semptomatik etkililik ve güvenilirliği karşılaştırmaktı.

■ Yöntemler
Tasarım
      GOOD çalışması Gaviscon' ve omeprazole 20 mg arasındaki etkililiği karşılaştıran çok merkezli, randomize, çift kör, çift plasebolu 14 günlük bir araştırmaydı. Bu çalışma doksan aile hekimi tarafından yürütüldü, 75 aktif araştırmacı vardı. Hastalar, iki hafta boyunca günde 4 kere semptomlarını ve her tedavi aldıkları zamanı kaydetti (sabah, öğle, akşam, yatarken); ayrıca mide yanması başlangıcını da ve varsa, günün hangi döneminde olduğunu (sabah, öğle, akşam, yatarken), iyileşme olup olmadığını ve ilacı ilk aldıktan sonra ne kadar aralıklarla olduğunu da kaydetti. Aile hekimleri üç kere değerlendirme yaptı: 0.gün (ilk muayene), 7. gün ve 14. gün.

      Çalışma; Ağustos 27 ila Kasım 29, 2010 arasında yürütüldü ve Helsinki Deklerasyonu Seul revizyonu (2008) ve İyi Klinik Uygulama (Good Clinical Practice) etik kuralları gözetildi. Çalışma protokolü 3 Mayıs 2010’da Co-mite de Protection des Personnes d’île-de-France VIII Etik komitesi tarafından onaylandı (N° A 100 546-10) ve Agence Française de Securite Sanitaire des Produits de Sante (Fransa sağlık ürünleri onaylama kurumu) tarafından kaydedildi. Tüm hastalar araştırma amaçları konusunda bilgilendirildi ve onay formu imzaladı.

Çalışma topluluğu
      Çalışmaya katılan hastalar erkek ya da kadınlardı, yaşları 18 ila 60 arasındaydı, GERD atakları haftada 2 ila 6 gün oluyordu, regürjitasyon vardı ya da yoktu, en az iki aydan beri alginate/antiasit ya da PPI tedavisi kullanmıyorlardı ve hastalar çalışmayı anlayacak ve kendi kendine anketleri doldurabilecek kapasitedeydi. Doğurganlık çağındaki kadınlar etkin doğum kontrolü uyguluyordu. Çalışmadan çıkarılma kriterleri şunlardı: Mide yanması olmaksızın atipik sindirim ya da sindirim dışı belirtiler olması; gastrik ya da duodenal ülser; üst sindirim yolu cerrahisi ya da üst sindirim yolu veya otorinolaringolojik ne-oplazm öyküsü; Gaviscon’ ^ da omeprazole’nin en azından bir birleşenine bilinen aşırı duyarlılık; benzimidazo-les’lere bilinen aşırı duyarlılık ve clopidogrel, ritonavir ile birlikte atazanavir, ketoconazole ya da itraconazole ile tedavi. Emziren kadınlar ya da gebe olduğunu bilenler ve bu çalışmaya girmeden önceki ay içinde terapatik bir araştırmaya katılan hastalar da çalışmadan çıkarıldı.

      Çalışmaya alman hastalar rastgele iki gruba atandı: Gaviscon35 (4 x 10 mL/gün), ya da omeprazole 20 mg/ gün. Gruplara atama üçlü bloklar (2 + 1) halinde çift kör olarak yapıldı. Ardışık bloklar ikili olarak dengelendi.

Çalışma protokolü
      Gaviscon' süspansiyon 150-mL şişeden (Reckitt Bencki-ser Healthcare France) oral olarak, günde 10 mL dozda (2 çay kaşığı), günde 4 kere (üç ana öğünden sonra ve yatarken) alındı. Omeprazole (omeprazole MYLAN® 20 mg, Mylan, France) enterik kaplı kapsül şeklinde sabahları günde 20 mg dozda alındı. Maksimum tedavi süresi 14 gündü.

      Gaviscon' oral süspansiyonun aktif maddeleri sodyum alginate ve sodyum bikarbonat idi. Plasebo hidrojene glukoz şurubu, ksantan çiklet, metil parahidroksiben-zoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), eritrosin (E217), fennel flavour, titanyum oksid ve saflaştırılmış sudan oluşuyordu. Plasebo Gaviscon* süspansiyon ile aynı görünüm, renk, koku ve tat olacak şekilde geliştirildi.

      Gaviscon' grubundaki tüm hastalar aynı zamanda, 14 gün her sabah omeprazole-plasebo kapsül aldı; omeprazo-le 20 mg grubundaki tüm hastalar aynı zamanda, 14 gün, günde dört kere 10 mL Gaviscon® -plasebo (üç ana öğünden sonra ve yatarken) kullandı. Çalışma ilaçları randomizasyon listesine göre her hasta ve her birim için ayrı paketlendi.

Sonuç noktaları
      Birincil sonuç noktası; başlangıç dozundan sonra ilk 24 saatte mide yanmasız dönemin ortalama başlama zamanıydı. Bu sonuç noktası, günde dört kere hastanın kendi doldurduğu ankete göre, aile hekimleri tarafından değerlendirildi. Ortalama başlama zamanı iki zaman noktası arasındaki fark olarak hesaplandı: İlk kez tedavi aldığı zaman ve tarih ve 24 saat mide yanmasız dönemin olduğu zaman (sabah, öğlen, akşam, yatmadan önce).

      İkincil sonuç noktaları aşağıda sıralanmıştır: (a) Hastanın kendi doldurduğu anketten değerlendirildiği gibi, 7. güne (D7) kadar mide yanmasız ortalama gün sayısı; (b) 7. günde 5 Puanlık Likert ölçeğine göre hastanın kendi değerlendirdiği nicel ağrı düzelme değerlendirmesi; (c) Hasta tarafından 100 mm görsel analog ölçek üzerinde değerlendirilen, 7. gün ila 14. gündeki ağrı şiddeti idi.

İstenmeyen etkiler
      İki çalışma gününde (7. ve 14. gün) istenmeyen etkiler toplandı. İstenmeyen etki çalışma işlemi ya da çalışma ürünlerine bağlı olsun ya da olmasın, çalışma dönemi boyunca oluşan uygunsuz tıbbi olay olarak tanımlandı.

      Ciddi yan etkiler, yaşamı tehdit ederek ölümle sonuçlanan, hastaneye yatış gerektiren veya hastanede yatışı uzatan, ciddi ya da kalıcı özürlülük durumu veya yetersizliğe yol açan uygunsuz tıbbi olay olarak tanımlandı.

İstatistiksel analiz
      Tanımlayıcı istatistiksel analiz, tedavi etme niyeti (ITT) ve protokole bağlı topluluk (PP) için 0, 7, 14. günde toplanan verilere ve kişinin kendi doldurduğu ankete göre yapıldı. Protokole bağlı topluluk, birincil sonuçları bozacak majör protokol sapmaları dışında, en az bir çalışma ziyaretine katılan ITT topluluğundaki tüm hastalan içerdi. GOOD çalışmasının amacı Gaviscon“’nun omeprazole 20 mg’dan aşağı olup olmadığını saptamak olduğundan, PP topluluğu etkin analiz için kaynaktı ve burada gösterilen etkililik sonuçları PP topluluğuna özgüydü.

      Gruplararası istatistiksel karşılaştırmada uygun bir test kullanıldı: Niteliksel değişenler için Ki kare testi (ya da örnek boyutu < 5 olduğunda Fisher testi), Gaussian niteliksel değişkenler ve yarı niteliksel veya Gaussian-dışı nitelik sel değişkenler için non-parametrik Wilcoxon testi.
      
      Değişken dağılımları normal olduğunda, grup karşılaştırmalarında değişkenlik analizleri kullanıldı. Gruplararası karşılaştırma çalışmaya girişte, mide yanmasının şiddeti ve sıklığı, GERD süresi, yaş, regürjitasyon ve alkol tüketimini kontrol etti. Karşılaştırma olmayan olguda, eş değişken analizi (ANCOVA) yapıldı, değişken modeline ya da başlangıçta karşılaştırma yapılmayan değişkenlere bakıldı.

      Yirmidört saatlik mide yanmasız dönemin dağılım süresi normal olmadığında, non-parametrik Wilcoxon testi kullanıldı ve %95 güven aralığı (GA) ile medyan Hodges-Lehmann tahmini yapıldı.
İstatistiksel analizler SAS 8.2 sürümü ile gerçekleştirildi (SAS Institute, North Carolina, USA). Anlamlılık eşiği %5 olarak belirlendi.

Alt sınır seçimi
      Daha aşağıda olmama çalışmalarında, alt sınır klasik olarak plasebo ile karşılaştırmada referans etkisinin %50’si olarak belirlenir [12). Daha önce yapılan çalışmalar 24 saatlik mide yanmasız dönem süresinin plasebo ile 19-21 gün [13], rabeprazole 20 mg ile 4-5 gün [13|ve pantopra-zole 20 mg ya da omeprazole 20 mg ile 2 gün [141 olduğunu gösterdi (plasebo ve PPİ arasındaki fark en az 16 gün). Bu fark daha aşağıda olmama sınırını 8 gün olarak vermektedir, bu ne etik ne de klinik olarak kabul edilebilir değildir.

      En son yapılan çalışmada 1141 omeprazole 20 mg için 1.8 ± 0.8 günlük bir değer bildirdi. GOOD araştırması, omeprazole 20 mg’ın ilk 24 saatlik mide yanmasız dönemi 2 ± 1 günde başlattığını varsaydı. Hastalar günde dört kere belirtileri kaydettiğinden, Gaviscon®’nun aşağıda olmaması omeprazole 20 mg ile klinik olarak güvenilir değerin 0.5 günden az olmasıyla gösterilecektir.

      Daha aşağıda olmama testi için, tedavi grupları arasında ilk 24 saatlik mide yanmasız dönemin başlangıcında ortalama zaman farkı %95 GA ile kullanıldı. Alt sınır (0.5 gün) bu güven aralığı içindeyse, daha aşağıda olmama varsayımı kesin olarak kabul edildi.

Örneklem boyutunun hesaplanması
      Alfa risk değerinin < %5 olması ve %95 güç elde etmek için, gerekli örneklem boyutu her grup için 88 değerlendirilebilir hasta verişiydi. Hastalar tarafından tamamlanmamış belirti kayıtları ve izlemde kayıp için (<%10), %30 ek hasta alındı: ör., her grup için 120 hasta. Toplamda, birincil sonuç noktasının karşılanması için 240 hasta gerekti. Çalışma için doksan araştırma merkezi belirlendi, bunların her biri ile 3.5 ay süre tanındı ve üç hasta izlemeleri istendi.
Bulgular

      Yetmişbeş Fransız aile hekimi tarafından 278 hasta değerlendirildi ve 241 kişi PP popülasyonunda etkililik analizine alındı: Gaviscon" grubunda 120 kişi; omeprazole 20 mg grubunda 121 kişi (Şekil 1).

      Çalışmaya alındığında, PP popülasyonunun özellikleri gruplar arasında kıyaslanabilir özellikteydi (Tablo 1) ve ITT popülasyonundakilerden farklı değildi (veriler gösterilmemektedir).

      Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı (PP popu-lation) 45.4 ± 11.5 yaştı (SD). Ortalama beden kitle indeksi (BKI) 26.1 ± 5.0 kg/m2 ve hastaların %20’sinde BKİ >30 kg/m2 idi. Hastalar ortalama 6.5 ± 7.1 yıldan beri GERD yaşıyordu ve çalışmaya katılmadan önceki hafta ortalama 4.4 gün mide yanması olduğunu bildirdiler.

      Çalışmaya katılmadan once 78 hastaya (%32.4) endos-kopi yaplıdı: Sonuçlar %34.6’sında normaldi; %30.8 hi-atus hernisi ve %28.2 hafif-orta özofajit görüldü. Hiçbir hasta ciddi özofajit öyküsü bildirmedi. Alkol tüketimi ve sigara bağımlılık düzeyi orta derecedeydi ve gruplar arasında kıyaslanabilir düzeydeydi.
İlaçlara iyi ya da çok iyi uyum gösteren hasta yüzdesi Gaviscon® (%95.7) ile om^şrazole (%95.9) grupları arasında benzerdi (p=0.08).

Etkililik
Birincil sonuç noktası
      Başlangıç dozundan sonra ilk 24 saatlik mide yanma-sız dönemin başlaması Gaviscon® grubunda 2.0 ± 2.2 gün, omeprazole grubunda 2.0 ± 2.3 gündü (p = 0.93). Gruplar arasında ortalama fark 0.01 ± 1.55 gündü (%95 GA:-0.41 ila 0.43): ör., %95 GA ile öngörülen alt sınırdan daha düşüktü (-0.5), bu nedenle Gaviscon®’nun omeprazole 20 mg’dan daha aşağı olmadığını gösterdi (Tablo 2).İkincil sonuç noktaları
      Yedinci güne kadar mide yanmasız ortalama gün sayısı, omeprazole 20 mg grubunda Gaviscon grubundan anlamlı olarak daha fazlaydı: 3.7 ± 2.3’e karşı 3.1 + 2.1 gün (mutlak fark = 0.6 gün; p = 0.02) (Tablo 3).

      Yedinci güne kadar, hastanın kendi değerlendirdiği ağrı iyileşmesi de omeprazole grubunda daha iyiydi: p=0.049 (Tablo 4).
Klinik olarak ağrı yoğunluğunda azalma açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu: 7. güne kadar p=0.11, 14. güne kadar p = 0.08 (Tablo 5).


Güvenilirlik
      Tüm hastalar en azından bir doz Gaviscon5 ya da omeprazole 20 mg kullandılar ve o nedenle güvenilirlik analizine alındılar. Sonuçlar bu nedenle ITT popülasyonunu temsil etmektedir.

      Gaviscon* grubundaki 135 hastanın 17’sinde (%12.6), buna karşın omeprazole 20 mg grubundaki 141 hastanın 20’sinde (%14.2) çalışma boyunca en az bir istenmeyen yan etki oluştu (p = 0.70). Döneme bağlı olmaksızın en az bir istenmeyen etki yaşayan hastaların yüzdesi de karşılaştırıldı: 0. gün ile 7. gün arasında Gaviscon® grubunda %9.1, buna karşın omeprazole grubunda 0/o9.2 (p=0.97) ve 7. gün ile 14. gün arasında sırasıyla %5.5 ve %5.8 (p=0.91) idi.

      En sık rastlanan yan etki bulantı (°/ol.8 ), kabızlık (°/ol,5), rinofarenjit (°/ol.5), ilaç intoleransı (%1.1), karın ağrısı, diyare, karın şişliği, rinit ve öksürüktü (her biri %0.7). Diğer tüm istenmeyen etkilerin insidansı her biri için %0.4 idi.
Omeprazole 20 mg grubundaki bir hastada ciddi yan etki oluştu (Barsak obstrüksiyonu).
« Son Düzenleme: Nisan 24, 2013, 14:04:12 ÖS Gönderen: Barış » Kayıtlı
Saye AHBS Yardım Forumu
« : Nisan 24, 2013, 13:32:43 ÖS »


 Kayıtlı
Barış
Hero Member
*****

Karma: +2/-0
Mesaj Sayısı: 1382« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2013, 13:39:21 ÖS »

■ Tartışma
      GOOD araştırması klinik birincil sonuç noktası olarak, mide yanmasında bir alginate ve bir PPÎ arasındaki etkililiği doğrudan karşılaştıran ilk randomize, kontrollü,çift kör, çift placebo uygulanan araştırmadır. Bu, orta dereceli GERD (haftada en az bir kez mide yanması) olan hastalarda başlangıç dozunu aldıktan sonra ilk 24 saatte mide yanmasız dönemin başlamasında Gaviscon* (4 x 10 mL/gün)’un omeprazole 20 mg/gün’den aşağı olmadığını gösterdi. Başlangıç dozunu aldıktan sonra, ilk 24 saatte mide yanmasız dönemin ortalama başlama zamanı Gaviscon1 için 2 ± 2.2 gün ve omeprazole için 2 ± 2.3 gün (p = 0.93) idi. Her iki grupta, on hastanın dokuzunda en az 24 saat mide yanmasız dönem oldu.

      Gaviscon ile belirtilerin tekrarlama oranı daha yüksek olduğundan, 7. güne gelindiğinde mide yanmasız geçen ortalama gün sayısı omeprazole ile anlamlı olarak daha fazlaydı (p = 0.02). Haftalık mutlak fark 0.6 gündü.

      Ağrı yoğunluğunun kilnik olarak azalmasında gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu, ancak genel olarak, ağrı iyileşmesinin derecesi omeprazole yönündeydi (p=0.049).
GOOD araştırmasının sonuçları ayrıca Gaviscon2 ve omeprazole 20 mg’ın ikisinin de güvenle kullanılabildiğini gösterdi.

      Bu araştırma, GERD hastalığını gösteren belirtileri (mide yanması, regürjitasyon) olan ve ülseratif özofajit riskinin çok düşük olduğu tahmin edilen hastaları içeren birinci basamak merkezinde yapıldı. Aynı birincil sonuç noktaları endoskopide erozif ya da ülsere özofajiti olmayan GERD hastalarında rabeprazole ile plaseboyu karşılaştıran bir araştırmada kullanıldı [B|. Rabeprazole 20 mg/gün grubunda, 24 saatlik mide yanmasız dönem için ortalama süre 4.5 gün, plaseboda ise 21.5 gündü. Ozofa-jiti olmayan GERD hastalarında pantoprazole 20 mg/gün ile esomeprazole 20 mg/gün’ü karşılaştıran bir çalışma, her iki grupta mide yanmasının ortalama iki günde geçmeye başladığını buldu [14].

      Randomize çalışmalarda alginate grubu ilaçların GERD belirtilerine karşı plasebodan daha etkili olduğu gösterildi [M1. GOOD araştırmasının her iki kolundaki ilaçların GERD’de plaseboya karşı kısa süreli semptoma-tik etkililik sağladığı kanıtlandığı için plasebo kolu oluşturulması gerekli görülmedi.

      GOOD araştırmasının kısıtlı olan bir yanı yalnız 14 gün olan tedavi dönemidir, tedavinin ilk 7 gününde birincil sonuç noktaları belirlendi. Amaç birinci basamakta ha-fif-orta derecede epizodik GERD belirtileri olan hastalarda, Gaviscon® ile tedavinin omeprazole 20 mg ile tedaviye bir alternatif olup olmadığını saptamaktı; uzun süreli sürekli tedavi gereksinimi değildi. Bu hastalar aile hekimine GERD yakınması ile başvuranların ve yalnız kısa süreli tedavi gerekenlerin %74 kadarını temsil etmektedir w. Birincil sonuç noktası mide yanmasız ilk 24 saatlik dönemin ortalama başlama zamanı olduğundan, her gün dört döneme bölündü, böylece her gün dört belirti değerlendirmesi yapıldı. Tedavi semptomatik olduğundan, bu sonuç noktası klinik olarak ve hastanın görüşü açısından anlamlıydı. GOOD araştırmasındaki hastalarda orta derecede GERD vardı ve bu nedenle, olasılıkla reçetesiz satılan PPİ kullanan hasta popülasyonuna aitti (Fransa’da 14 günlük tedavi paketi şeklinde bulunmaktadır).

      Karşılaştırma, farklı farmakodinamik ve farmakokine-tik özellikleri olan iki ilaç arasındaydı. Omeprazole 20 mg proton pompalarının %70 kadarını inhibe ederek farmakolojik etkisini birinci günden başlayarak gösteriyordu, etkisi üçüncü güne kadar artarak sürüyordu [15]. Alginate grubu ilaçlar etkilerini hemen gösterirler; bunu mide içeriği üzerinde yüzen bir sal oluşturarak, postprandiyal “asit cebini” ortadan kaldırarak ya da yer değiştirmesine yol açarak gerçekleştirir; aynı şekilde, reflü olgularında, alt özofagusa önce ilacın oluşturduğu sal geçtiği için özellikle hasta ayakta iken asitle teması azaltmaktadır [16~211. Oluşan sal midede birkaç saat kalabilmektedir Iltf|, ancak daha sonra mideden atılır, bu nedenle, optimal etkililik için günde 3 ya da 4 doz alınması gerekir.

      Araştırma, belirti sıklığı artı yoğunluğu gibi birleşik skorlar yerine basit, ilgili ve pragmatik birincil klinik sonuç noktalarını kullandı, ikincil sonuç noktalarında, sonuçlar toplam algılanan ağg giderilmesinde (ağrı yoğunluğunda değil ama) omeprazole 20 mg’m daha etkili olduğu yönündeydi (P = 0.049) ve 0. gün ile 7. gün arasında ortalama mide yanmasız gün sayısı özofajitli ya da özofajitsiz reflü belirtilerinde omeprazole 20 mg’m etkili olduğunu bildiren birçok kaynakla uyumluydu (20).

      Son 15 yılda, çeşitli kılavuzlar yayımlanmıştır [22'281, ancak çoğunluğu bir gastroenterologun yönetmesini gerektiren GERD’e (özürlülük bırakan ve/veya süreğen belirtiler, endoskopide özofajit, sindirim dışı belirtiler ve tedavi başarısızlığı) odaklanmıştı. Bu hastalarda, alginate grubu ilaçlarla ve antasidlerle hastanın kendi kendine tedavi yaklaşımı sıklıkla kısıtlanmıştı.

      GOOD araştırması, ara ara tekrar eden orta dereceli GERD tedavisinde Gaviscon®’un rolü olduğunu gösterdi, buna hızlı yanıt veren hastalarda daha sonra PPİ gereksinimi olabileceğini ortaya koydu. [29]. Bu güvenli ve yararlı bir tedavi seçeneğidir; PPİ grubu ilaçların tedavi edici ya da koruyucu amaçla aşırı kullanımını azaltmaya yardımcı olacak etkili, sistemik olmayan bir yaklaşımdır [30i. PPİ grubu ilaçlar iyi tolere edilebilen farmakolojik bir sınıftır, ancak koroner stent uygulamasından sonra omeprazole ile clopidogrel’in eş zamanlı verilmesinde dikkatli olunmalıdır [31'33]. Bazı uzmanlar PPİ grubu ilaçlarla uzun süreli tedavinin Clostridium diffıcile infeksiyonunu [341, toplumdan edinilen pnömopatiyi[35) ve kalça kırığı riskini[36'37] arttırabildiğini öne sürmektedir, bu nedenle, daha güvenli hızlı ağrı giderici solüsyonlar varsa, bu farmakolojik sınıf daha dikkatli reçete edilmelidir.

■Sonuç
      Orta dereceli mide yanması yakınması olan hastaların başvurduğu birinci basamak merkezinde, Gaviscon" (4 x 10 mL/gün) hafıf-orta dereceli GERD’de başlangıç dozunu aldıktan sonra ilk 24 saatte mide yanmasız dönemin ortalama başlama zamanı kapsamında etkili, kısa süreli bir tedavi seçeneğidir. Günde 20 mg omeprazole tedavisinden aşağı olmadığı kanıtlanmıştır ve bu bağlamda, birinci basamak uygulamalarında orta dereceli ve epizodik GERD belirtilerinin güvenli ve etkili alternatif tedavi seçeneğidir.

Bilgi
      Bu araştırma Reckitt Benckiser Healthcare France tarafından desteklenmiştir.

■Kaynaklar

1.Spechler SJ: Epidemiology and natural history of gastro-oesop-hageal reflux disease. Digestion 1992, 51(Suppl l):24-29.?

2.Bretagne JF, Richard-Molard B, et al: Gastroesophageal reflux in the French general population: national survey of 8000 adults. Presse Med 2006, 35:23-31. ^

3.van Pinxteren B, Sigterman KE, Bonis P, Lau J, Numans ME: Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-recep-tor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 11, Art. No.: CD002095. DOI: 10.1002/14651858.CD002095. pub4.

4.Dean BB, Gano AD Jr, Knight K, et al: Effectiveness of proton pump inhibitors in non-erosive reflux disease. Clin Gastroen-terol Hepatol 2004, 2:656-664.

5.Stanciu C, Bennett JR: Alginate-antacid in the reduction of gast-ro- oesophageal reflux. Lancet 1974, 1:109-111.

6.Filoche B, Carteret E, Couzigou B, et al: Randomized double-blind trial with a liquid suspension of alginate for the treatment of pyrosis. Gastroenterol Clin Biol 1991, 15:984-985.

7.Grossmann   AE, Klotz AP, Rhodes JB, Korb T: Reflux oesopha-gitis. A comparison of old and new medical management. J Kans Med Soc 1973, 74:423-424.

8.Barnardo   DE, Lancaster-Smith M, Strickland ID, Wright JT: A double-blind controlled trial of “Gaviscon” in patients with symptomatic gastro- oesophageal reflux. Curr Med Res Opin 1975, 3:388-391.

9.Beeley   M, Warner JO: Medical treatment of symptomatic hiatus hernia with low-density compounds. Curr Med Res Opin 1972, 1:63-69.

10.Chatfield   S: A Comparison of the efficacy of the alginate preparation, Gaviscon advance, with placebo in the treatment of gastro-oesophageal reflux disease. Curr Med Res Opin 1999, 15:152-159.

11.Hampson   FC, Farndale A, Strugala V, et al: Alginate rafts and their characterisation. Int J Pharm 2005, 294:137-147.

12.D’Agostino   RB, Massaro JM, Sullivan LM: Non-inferiority tri-als: design, concepts and issues - the encounters of academic consultants in statistics. Statist Med 2003, 22:169-186.

13.Miner   P Jr, Orr W, Filippone J, et al: Rabeprazole in non-ero-sive gastroesophageal reflux disease: a randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2002, 97:1332-1339.

14.Monnikes   H, Pfaffenberger B, Gatz G, et al: Novel measure-ment of rapid treatment success with ReQuest: first and sus-tained symptom relief as outcome parameters in patients with endoscopy-negative GERD receiving 20 mg pantoprazole or 20 mg esomeprazole. Digestion 2005, 71:152-158.

15.Shin JM, Sachs G: Pharmacology of proton pump inhibitors. Curr Gastroenterol Rep 2008, 10:528-534.

16.Castell   DO, Dalton CB, Becker D, et al: Alginic acid decreases postprandial upright gastroesophageal reflux. Comparison with equal-strength antacid. Dig Dis Sci 1992, 37:589-593.

17.Lambert JR, Korman MG, Nicholson L, Chan JG: In-vivo anti-reflux and raft properties of alginates. Aliment Pharmacol Ther 1990, 4:615-622.

18.Mandel KG, Daggy BP, Brodie DA, Jacoby HI: Review article: alginate-raft formulations in the treatment of heartburn and acid reflux. Aliment Pharmacol Ther 2000, 14:669-690.

19.Armstrong   D, Talley NJ, Lauritsen K, et al: The role of acid suppression in patients with endoscopy-negative reflux disease: the effect of treatment with esomeprazole or omeprazole. Aliment Pharmacol Ther 2004, 20:413-421.

20.Sontag SJ, Hirschowitz BI, Holt S, et al: Two doses of omeprazole versus placebo in symptomatic erosive esophagitis: the U.S. Multicenter Study. Gastroenterology 1992, 102:109-118.

21.Kwiatec MA, Roman SA, Fareeduddin A: An alginate-antacid formulation (Gaviscon Double Action Liquid) can eliminate or displace the postprandial “acid pocket” in symptomatic GERD patients. Aliment Pharmacol Ther 2011, 34:59-66.

22.An evidence-based appraisal of reflux disease management-the Genval Workshop Report. Gut 1999, 44(suppl 1): 1-16.

23.Gastroesophageal reflux in adults: diagnosis and treatment. Conclusions of Consensus Conference: long text. Organized by the French National Society of Gastroenterology and Bel-gian Royal Society of Gastroenterology/Flemish Society of Gastroenterology. French Society of Digestive Surgery. French Society of Digestive Endoscopy. French Society of Pharmacology. Gastroenterol Clin Biol 1999, 23:56-65.

24.New Castle Guideline Development and Research Unit. Dyspepsia: Management of dyspepsia in adults in primary care. National Institute for Clinical Excellence. Clinical Guideline 17   2004,   47,   Available   at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf7CG017NICEguideline.pdf. Last access: 24 August 2011.

25.Fock KM, Talley N, Hunt R, et al: Report of the Asia-Pacific consensus on the management of gastroesophageal reflux dis-ease. J Gastroenterol Hepatol 2004, 19:357-367.

26.DeVault KR, Castell DO: Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005, 100:190-200.

27.Armstrong D, Marshall JK, Chiba N, et al: Canadian Consen-sus Conference on the management of gastroesophageal ref-lux disease in adults - update 2004. Can J Gastroenterol 2005, 19:15-35.

28.Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF, et al: American Gastroen- terological Association Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroen-terology 2008, 135:1383-1391, 1391 el-5.

29.Zacny J, Zamakhshary M, Sketris I, et al: Systematic review: the efficacy of intermittent and on-demand therapy with his-tamine H2-receptor antagonists or proton pump inhibitors for gastro-oesophageal reflux disease patients. Aliment Phar-macol Ther 2005, 21:1299-1312.

30.Ahrens D, Chenot JF, Behrens G, et al: Appropriateness of treatment recommendations for PPI in hospital discharge let-ters. Eur J Clin Pharmacol 2010, 66:1265-1271.

31.Ho PM, Maddox TM, Wang L, et al: Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. JAMA 2009, 301:937-944.

32.Bhatt DL, Cryer BL, Contant CF, et al: Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease. N Engl J Med 2010, 363:1909-1917.

33.Southvvorth MR, Temple R: Interaction of clopidogrel and omeprazole. N Engl J Med 1977, 2010:363.

34.Dial S, Delaney JA, Barkun AN, Suissa S: Use of gastric acid-suppressive agents and the risk of community-acquired Clost-ridium difficile- associated disease. JAMA 2005, 294:2989-2995.

35.Laheij RJ, Sturkenboom MC, Hassing RJ, et al: Risk of com-munity-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppres-sive drugs. JAMA 2004, 292:1955-1960.

36.Yang YX, Lewis JD, Epstein S, Metz DC: Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. JAMA 2006, 296:2947-2953.

37.Corley DA, Kubo A, Zhao W, Quesenberry C: Proton pump inhibitors and histamine-2 receptor antagonists are associated with hip fractures among at-risk patients. Gastroenterology 2010, 139:93-101.Denis Pouchain, Marc-Andre Bigard, François Liard, Marc Childs, Annick Decaudin and Donna McVey

‘Departement de Medecine Generale, Üniversite François Rabelais, Faculte de Medecine, 10, boulevard Tonnelle, BP 3223,6, rue du Docteur Lebel 94300, Vincennes 37032, Tours Cedex 1, France. 2CHU de Nancy, Höpital de Brabois, rue du Morvan, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, France. 'General Practice, 37800 Saint-Epain, France. 4Mediscan, 20, rue Saint-Saens, 75015 Paris, France. sReckitt Benckiser Healthcare France, 15, rue Ampere, 91748 Massy Cedex, ^ France. ‘Reckitt Benckiser Group plc, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, UK.

Yazışmak için: denis.pouchain@univ-tours.fr

Yayımlandığı tarih: 22 Şubat 2012 BMC Gastroenterology 2012, 12:18 http://www.biomedcentral.com/1471-230X/12/18
Kayıtlı
Saye AHBS Yardım Forumu
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2013, 13:39:21 ÖS »


 Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: